Termeni și condiții

 

 

I. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor serviciilor oferite de către SLIMSTYLE SRL și partenerii săi, prin intermediul site-ului www.newtrition.ro către Utilizator și pot fi modificate oricând de către SLIMSTYLE SRL fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Utilizator – persoană fizică/persoană juridică sau altă entitate juridică ce utilizează site-ul.

Prestator – SLIMSTYLE SRL, cu denumirea comercială SLIMSTYLE SRL, având sediul social în Șoseaua BUCURESTI-TARGOVISTE, Nr. 16, Bloc 1, Scara B, Etaj 4, Ap. 22, Sector 1, Jud. București, CUI 35304932, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/14949/2015.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul  www.newtrition.ro și subdomeniile acestuia.

 

II. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Prestator.

Toate descrierile care apar pe site, design-ul, precum și numele site-ului sunt în proprietatea SLIMSTYLE SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de SLIMSTYLE SRL, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SLIMSTYLE SRL asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al SLIMSTYLE SRL.

 

III. Drepturile asupra conținutului site-ului

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al SLIMSTYLE SRL. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(I) este permisă reproducerea (pe site-uri non comerciale, forum-uri, articole din presă, etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursă: nume site – link către conținutul site-ului).

(II) sunt permise link-urile către site-ul www.newtrition.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea SLIMSTYLE SRL – link către conținutul site-ului).

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul www.newtrition.ro.

SLIMSTYLE SRL își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa sirbulina@gmail.com.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații, ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea SLIMSTYLE SRL, ci numai răspunderea persoanelor respective.

SLIMSTYLE SRL poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără ca această operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

SLIMSTYLE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

 

IV. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

SLIMSTYLE SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, SLIMSTYLE SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, SLIMSTYLE SRL va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei pârți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail sirbulina@gmail.com, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că SLIMSTYLE SRL nu garantează:

  • că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;
  • că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
  • că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;
  • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
  • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, SLIMSTYLE SRLnu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că SLIMSTYLE SRL nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că SLIMSTYLE SRL este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere

SLIMSTYLE SRL pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, SLIMSTYLE SRL și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al SLIMSTYLE SRL, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure SLIMSTYLE SRL și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

SLIMSTYLE SRL nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.newtrition.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

 

V. Abonarea utilizatorilor la newsletter și alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newsletter și alerte prin poșta electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă primită pe mailul introdus explicit la abonare.

Fâță de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor că aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului.

 

VI. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

VII. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între SLIMSTYLE SRL și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.

 

VIII. Oferte speciale

SLIMSTYLE SRL nu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.